Broj Ugovora za nauku 2023

INFORMACIJA O INSTITUCIONALNOM FINANSIRANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU-FARMACEUTSKOM FAKULTETU

 

Farmaceutski fakultet UB je potpisao Ugovor o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2023. godini sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, evidencioni broj: 451-03-47/2023-01/ 200161 (Ugovor).

Prilikom publikovanja i izlaganja rezultata koji su ishod finansijske podrške po osnovu navedenog Ugovora u zahvalnici/acknowledgment-u publikacije treba podršku MPNTR-a naznačiti na sledeći način:

  • Ovo istraživanje finansirano je od strane Ministarstva  nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije kroz Ugovor sa Univerzitetom u Beogradu-Farmaceutskim fakultetom broj: 451-03-47/2023-01/ 200161.
  • This research was funded by the Ministry of Science, Technological Development and Innovation, Republic of Serbia through Grant Agreement with University of Belgrade-Faculty of Pharmacy No: 451-03-47/2023-01/ 200161.