Projekti i saradnja

Od osnivanja, naučna aktivnost Katedre realizovana je kroz veliki broj projekata finansiranih od strane nadležnog Ministarstva, kao i kroz projekte bilateralne saradnje sa R. Slovenijom i R. Hrvatskom.

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u nacionalni projekat „Dekodiranje uloge ekspozoma u endokrinom zdravlju“ – DecodExpo, Promis program finansiran od Fonda za nauku Republike Srbije, istraživačko-razvojni projekat u okviru međunarodne saradnje sa Narodnom Republikom Kinom „Povećanje efikasnosti imunoterapije karcinoma kombinacijom CAR-T ćelija ili PD-1/PD-L1 inhibitora sa imunomodulatorima“/Improving anti-cancer immunotherapy efficacy of CAR-T cells or PD-1/PD-L1 inhibitors by combining immune modulators – ACIMod finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (451-03-1203/2021-09), međunarodni COST projekat (CA20121 Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases – BenBedPhar) finansiran od Evropske Komisije, program akademskih katedri u okviru evropske univerzitetske alijanse Circle. U kofinansirane od strane Erasmus+ programa EU i međunarodni CEEPUS program Training and research in environmental chemistry and toxicology (CIII-SI-0905-08-2122) finansiran u okviru srednjeevropskog programa univerzitetske razmene (Central European Exchange Program for University Studies).

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupni.

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalni projekat (III46009, III 41018), a potom u naučni program institucionalnog finansiranja (ugovor za nauku), finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Tokom 2021. godine učestvovali su u realizaciji projekta „Vakcine od A do Š“ finansiranog od strane Centra za promociju nauke, kao i Ministarstva zdravlja R. Srbije u okviru projekta „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19“.

Tokom 2021. godine nastavnici i saradnici realizovali su projekat Ministarstva zdravlja u oblasti javnog zdravlja „Informisana mama-zdrava beba, kako bezbedno živeti sa hemikalijama?”, a čiji je nosilac bilo Udruženje toksikologa Srbije.

Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa sledećim ustanovama i organizacijama u zemlji i inostranstvu:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet veterinarske medicine Univerzitet u Beogradu
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli
 • Vojnomedicinska akademija u Beogradu
 • Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“
 • Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“
 • Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“
 • Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
 • Institut za onkologiju i radiologiju R. Srbije
 • Institut za higijenu i tehnologiju mesa
 • Ministarstvo zdravlja R. Srbije
 • Ministarstvo zaštite životne sredine R. Srbije
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije
 • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
 • Prehrambeno biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska
 • Medicinski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska
 • Farmaceutski fakultet Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
 • Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
 • Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 • Institut „Jožef Stefan“, Ljubljana, Republika Slovenija
 • Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana, Slovenija
 • Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Ghent, Belgija
 • Faculty of Science, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, Češka
 • Institute of Neurotoxicology and Neurological Disorders, California, SAD
 • The First Affiliated Hospital of Zhengzou Univeristy, Zhengzhou, Henan, Kina
 • Gazi University – Faculty of Pharmacy, Depertment of Toxicology, Anakara, Turska
 • Universidad Miguel Hernandez, Elche, Španija
 • Kobe University, Faculty of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kobe, Japan
 • Osaka University, Osaka, Japan
 • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Kembridžu, Velika Britanija
 • Elsie Widdowson Laboratory, Kembridž, Velika Britanija
 • Kings College, London, Velika Britanija
 • Medicinski fakultet, Univerzitet u Vestminsteru, Velika Britanija
 • Albert Einstein College of Medicine, SAD
 • Medicinski fakultet, Oklahoma Univerzitet, SAD
 • Centar za slobodne radikale i antioksidativno zdravlje, Odsek za životnu sredinu i zdravlje na radu na Visokoj školi za javno zdravlje, Univerziteta u Pitsburgu, SAD
 • Državni univerzitet u Jaroslavlju, Rusija 
 • Medicinski fakultet, Univerzitet u Kritu, Grčka
 • Institut za forenzičku medicinu, Hajdelberg, Nemačka
 • Medicinski i farmaceutski fakultet, Sapienza Univerzitet u Rimu, Italija
 • Medicinski fakultet, Univerzitet u Sasariju, Sasari, Italija
 • Norveški Univerzitet primenjenih nauka, Norveška
 • Laboratorija za onkologiju i personalizovanu terapiju, Lahore, Pakistan