Nastava

Nastava na Katedri za Fizičku hemiju i instrumentalne metode obuhvata:

ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F1O11 Fizička hemija II TM O 45+15 5 MF
F2O3 Instrumentalne metode III TM O 45+45 7 MF
F2I2 Koloidna hemija IV TM IB 30+15 3 MF
B1O11 Fizička hemija II TM O 45+15 5 MF-MB
B2O3 Instrumentalne metode III TM O 45+45 7 MF-MB
B2I2 Koloidna hemija IV TM IB 30+15 3 MF-MB
B414 Primena radionuklida u biohemiji i mere zaštite VIII TM IB 30+15 3 MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Nastavnici i saradnici Katedre obezbedili su nastavnu literaturu za teorijsku i praktičnu nastavu (udžbenici, praktikumi i zbirke zadataka) i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje. Učestvuju u mentorstvu završnih radova, kao i studentskih naučnoistraživačkih radova.

 

Na Katedri za fizičku hemiju i instrumentalne metode izvodi se i nastava predmeta Instrumentalne metode za:

Nastavnici Katedre učestvuju i u realizaciji nastave za:

  • Doktorske akademske studije:
    • Analitika lekova (Spektroskopske metode u analitici lekova)
    • Bromatologija (Odabrane instrumentalne metode)
    • Farmaceutska tehnologija (Fizičko–hemijski fenomeni i instrumentalne metode)
    • Farmakognozija (Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda)