Opšte informacije

Šef katedre: Redovni profesor dr sc. Ivan Stanković

Katedra za bromatologiju se u svojoj dugogodišnjoj tradiciji bavi izučavanjem hemijskog sastava namirnica i dijetetskih proizvoda, pruža znanja o nutritivnim i energetskim potrebama određenih populacionih grupa, kao i o mogućnostima formiranja optimalnih dijeta; pruža znanja o interakcijama među nutrimentima, kao i interakcijama hrane i lekova.

Katedra za bromatologiju organizuje:

  • Integrisane akademske studije u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
5MRF4OBRO Bromatologija VII NS O 60+45 7 MF
5MRF5IDIJ Dijetetika IX SA IB 30+30 6 MF
5MRB4OBRO Bromatologija VII NS O 45+60 7 MF-MB
5MRB5IDIJ Dijetetika IX IB 30+30 6 MF-MB
5MRB5OINJ Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica I IX O 30+45 5 MF-MB
5MRB5OIND Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica II - - 30+45 5 MF-MB
5MRB5IPOU Zdravstvena ispravnost predmeta opšte upotrebe X IB 15+30 5 MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

U saradnji sa Katedrom za medicinsku biohemiju, Katedra učestvuje u realizaciji predmeta Uvod u studije medicinske biohemije na Integrisanim akademskim studijama za studijski program magistar farmacije-medicinski biohemičar.

  • Specijalističke studije za potrebe zdravstva iz sanitarne hemije
  • Doktorske akademske studije

Katedra za bromatologiju je matična za užu naučnu oblast Hemija hrane i dijetetskih proizvoda na Univerzitetu u Beogradu.

Nastavni kadar Katedre učestvuje na projektima Ministarstva nauke Republike Srbije od 1996. godine. U novom projektnom periodu koji je započeo 2010. godine saradnici i nastavnici katedre su angažovani na projektima: III46001 Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za domaće i evropsko tržište; III46009 Unapređenje i razvoj novih tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica animalnog (životinjskog) porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu.

Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu. Neke od ustanova i udruženja sa kojima katedra često sarađuje su: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Udruženje za medicinu sporta Srbije (www.smas.org), Društvo za ishranu Srbije (www.hrana-ishrana.org), Antidoping Agencija Srbije (www.adas.org.rs), Udruženje Srbije za celijakiju (www.celijakija.rs), Savez farmaceutskih udruženja Srbije (www.farmacija.org).

Katedra za bromatologiju u okviru svoje laboratorije vrši fizičko-hemijske analize namirnica i dijetetskih proizvoda, a nastavnici Katedre su uključeni u izradu ekspertskih mišljenja o dijetetskim proizvodima i dijetetskim suplementima.

Katedra za bromatologiju već treći put u poslednje 4 godine u saradnji sa Udruženjem za medicinu sporta Srbije organizuje Kongres o dijetetskim suplementima (www.suplementi.org.rs).

Katedra za bromatologiju organizuje kurseve kontinuirane edukacije za farmaceute (teme: gojaznost, dislipidemije).