VPN

VPN (Virtuelna privatna mreža) tehnologija omogućava sigurno povezivanje korisnika koji se nalazi na udaljenoj lokaciji (kod kuće, na putu, u inostranstvu i sl.) sa mrežom njegove matične institucije korišćenjem već postojeće mrežne infrastrukture, kao što je Internet.

Više informacija o VPN servisu mozete pogledati na sledećoj stranici: link