eduroam

eduroam® (education roaming) je besplatan servis za pristup Internetu namenjen studentima, profesorima, predavačima, istraživačima i ostalim zaposlenima u institucijama članicama Akademske mreže Srbije (AMRES).

Dostupan je na brojnim pristupnim tačkama u naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama (kampusi, univerziteti, fakulteti, biblioteke itd) i drugim lokacijama u preko 35 zemalja Evrope, kao i u Kanadi, SAD, Australiji, Kini, Japanu, Novom Zelandu, Hong Kongu, Tajvanu itd.

eduroam-u se može pristupiti korišćenjem laptopa, tableta, mobilnog telefona koji imaju mogućnost bežičnog povezivanja (wireless).

eduroam usluga je nastala kroz međusobnu saradnju evropskih akademskih i istraživačkih mreža, a bazira se na modelu međusobnog deljenja resursa za pristup mreži. U Srbiji eduroam uslugu obezbeđuje AMRES.

Obaveza AMRES pojedinačnih korisnika je da se u svemu pridržavaju Pravilnika o korišćenju AMRES-a.

Kako da se povežete na eduroam mrežu

Iz svog browsera otvorite stranicu https://cat.eduroam.org/?idp=850 i prođite kroz korake za konfiguraciju. Ovde možete pronaći i detaljna uputstva za sledeće operativne sisteme: Windows 7, Windows 8, Windows 10, iOS (iPhone i iPad) i Android (telefoni i tableti).

Studenti Farmaceutskog fakulteta prilikom povezivanja na eduroam koriste iste kredencijale (korisničko ime i lozinku) kao za studentski servis, samo što na korisničko ime dodaju @student.pharmacy.bg.ac.rs

Primer: student sa nalogom ab130123 će za eduroam koristiti korisničko ime ab130123@student.pharmacy.bg.ac.rs

Zaposleni prilikom povezivanja koriste domenski nalog, odnosno isto korisničko ime i lozinku kao za logovanje na Windows računare, samo što na korisničko ime dodaju @pharmacy.bg.ac.rs

Primer: zaposleni sa domenskim nalogom pera će za eduroam koristiti korisničko ime pera@pharmacy.bg.ac.rs