Magistarske teze na uvid

Na osnovu člana 24. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, stavlja se na uvid javnosti magistarska teza i izveštaj sa mišljenjem Komisije za ocenu i odbranu završene magistarske teze  kandidata:

- Darka Dželajlije

Izveštaj sa dokumentacijom o završenoj magistarskoj tezi se stavlja na uvid sa rokom za razmatranje od 30 dana i sva zainteresovana lica ih mogu  pogledati svakog radnog dana u prostorijama Odseka za nastavu i studentska pitanja Fakulteta, Vojvode Stepe 450, u vremenu od 9 – 14 časova.

Objavljeno: 15.07.2016.