Prestanak statusa studenta

Obaveštenje o prestanku statusa studenta studentima svih stepena studija shodno  zakonu o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju (od 7.9.2023. Godine)  i statutu Univerziteta u Beogradu pogledajte u dokumentu: Prestanak statusa studenta