Termini ispita i kolokvijuma

Termini ispita i kolokvijuma za studente integrisanih akademskih studija

Raspored ispita u januarskom, februarskom, junskom, julskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku školske 2018/19. godine možete preuzeti ovde.

Termini kolokvijuma:

Termini ispita i kolokvijuma za apsolvente (diplomske osnovne studije)

Januarski ispitni rok za apsolvente traje od 09. 01. do 23.01.2019. godine.

Prijava ispita za januarski apsolventski rok traje do 24.12.2018. godine do 15 časova.

Preliminarne liste će biti na sajtu Fakulteta 25.12.2018. godine.

Eventualne žalbe primaće se u Odseku za nastavu i studentska pitanja 25.12.2018. i 26.12.2018. godine do 14 časova. Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 27.12.2018. godine.

Februarski ispitni rok za apsolvente traje od 01. 02. do 23.02.2019. godine.

Prijava ispita za februarski apsolventski rok traje do 25.01.2019. godine do 15 časova.

Preliminarne liste će biti na sajtu Fakulteta 28.01.2019. godine.

Eventualne žalbe primaće se u Odseku za nastavu i studentska pitanja 28.01.2019. i 29.01.2019. godine do 14 časova.

Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 30.01.2019. godine.

Martovski ispitni rok za apsolvente traje od 01. 03. do 23.03.2019. godine.

Prijava ispita za martovski apsolventski rok traje do 25.02.2019. godine do 15 časova.

Preliminarne liste će biti na sajtu Fakulteta 26.02.2019. godine.

Eventualne žalbe primaće se u Odseku za nastavu i studentska pitanja 26.02.2019. i 27.02.2019. godine do 14 časova.

Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 28.02.2019. godine.

Aprilski ispitni rok za apsolvente traje od 01. 04. do 23.04.2019. godine.

Prijava ispita za aprilski apsolventski rok traje do 26.03.2019. godine do 15 časova.

Preliminarne liste će biti na sajtu Fakulteta 27.03.2019. godine.

Eventualne žalbe primaće se u Odseku za nastavu i studentska pitanja 27.03.2019. i 28.03.2019. godine do 14 časova.

Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 29.03.2019. godine.