Termini ispita i kolokvijuma

Termini ispita i kolokvijuma za studente integrisanih akademskih studija

Termini kolokvijuma:

Termini ispita:

Termini ispita i kolokvijuma za apsolvente (diplomske osnovne studije)

Majski ispitni rok za apsolvente traje od 03. 05. do 23.05.2018. godine. 

Prijava ispita za majski apsolventski rok traje do 25.04.2018. godine do 15 časova.

Preliminarne liste će biti na sajtu Fakulteta 26.04.2018. godine.

Eventualne žalbe primaće se u Odseku za nastavu i studentska pitanja 26.04.2018. godine do 14 časova.

Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 27.04.2018. godine.

Junski ispitni rok za apsolvente traje od 01. 06. do 23.06.2018. godine.

Prijava ispita za junski apsolventski rok traje do 25.05.2018. godine do 15 časova.

Preliminarne liste će biti na sajtu Fakulteta 28.05.2018. godine.

Eventualne žalbe primaće se u Odseku za nastavu i studentska pitanja 28.05.2018. i 29.05.2018. godine do 14 časova.

Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 30.05.2018. godine.

Studenti kojima nije prihvaćena prijava, a ispit su regularno prijavili, mogu se javiti Odseku za nastavu i studentska pitanja u predviđenim terminima.