Prestanak statusa studenta

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik 76/05) studentu prestaje status u slučaju:

  1. Ispisivanja sa studija.
  2. Završetka studija.
  3. Neupisivanja školske godine.
  4. Izricanja disciplinske mere isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi.
  5. Kad ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa i to:
  • dve školske godine ako studijski program traje jednu školsku godinu;
  • tri školske godine ako studijski program traje jednu i po školsku godinu;
  • četiri školske godine ako studijski program traje dve godine;
  • šest školskih godina ako studijski program traje tri godine;
  • deset školskih godina ako studijski program traje pet godina.