Biljana Mihailović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku hemiju
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-330
Email: