Danijela Crnobrnja

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-302
Email: fizhemteh@pharmacy.bg.ac.rs