Biljana Glogovac

Farmaceutski fakultetOrganizaciona jedinicaKatedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-289
Emailbglogovac@pharmacy.bg.ac.rs