Milica Benedik

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za nastavu i studentska pitanja
Radno mesto: Šef Odseka za nastavu i nastavna pitanja
Telefon: +381 11 3951-397
Email: milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs