Jelena Manojlović

Zvanje: Kustos
Organizaciona jedinica: Služba za bibliotečke i muzejske poslove
Prostorija: Muzej
Telefon:+381 11 3951 277
Fax: 
Email: jmanojlovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Jelena Manojlović je na Farmaceutskom fakultetu diplomirala i završila akademsku specijalizaciju. Tokom 32 godine rada u farmaceutskoj praksi, radila je na različitim pozicijama u oblasti apotekarstva, farmaceutskih kompanija koje se bave proizvodnjom i plasmanom lekova na tržište i regulatornim poslovima. Poslednjih jedanaest godina zaposlena je na Farmaceutskom fakultetu kao stručni saradnik. Šest godina je učestvovala u izvođenju nastave na predmetima Farmaceutsko zakonodavstvo i etika, Etika i zakonodavstvo, Farmaceutska praksa, Farmaceutski menadžment i marketing, na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Uz nastavu, započela je bavljenje kompleksnom istorijsko – farmaceutskom zbirkom koja se nalazi na Farmaceutskom fakultetu od 1952. godine.

Pravo na zvanje kustos, stekla je 2016. godine na osnovu Uverenja br. 2016/3, izdatog od Narodnog muzeja u Beogradu. Preduzela je sve potrebne radnje kako bi Ministarstvo kulture na osnovu uvida i izveštaja Komisije, donelo rešenje o osnivanju muzeja. Ministarstvo kulture nakon uvida u celokupnu dokumentaciju i izlaska Komisije na teren, donosi Rešenje o osnivanju muzeja u sastavu br. 69-00-251/2018-02, od 17. septembra 2018. godine.

Od 2016. godine, realizovala je deset projekata kod Ministarstva kulture iz oblasti stare i retke knjige, muzejskog nasleđa i digitalizacije, četiri projekta sa Odeljenjem za kulturu ambasade Mađarske i dva sponzorska projekta. Rukovodi i obavlja sve poslove vezane za Muzej za istoriju farmacije u sastavu Farmaceutskog fakulteta.

Autor je i koautor izložbi kataloga i brošura, koji su prateći materijal izložbe:

 1. Pod staklenim zvonom, 2022
 2. Tanka linija, 2022
 3. Kreuterbuch kao funkcionalno kulturno nasleđe, 2021
 4. U apoteci kod ugarskog kralja svetog Stefana – faza 2, 2020
 5. U apoteci kod ugarskog kralja svetog Stefana, 2019
 6. Tražim početak, sjaj i sate stale…, 2019
 7. Momčilo Mokranjac – hemičar, profesor, toksikolog, 2019
 8. Usitnjavanje – priča o avanu, 2018.

Objavila je više naučnih radova i učestvovala na većem broju nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova iz oblasti istorije farmacije i zdravstvene kulture.

Član je više nacionalnih i međunarodnih društava:

 • Sekcija za istoriju farmacije SFUS-a
 • Sekcija za istoriju medicine SLD-a
 • ICOM (član etičkog odbora ICOMSrbija)
 • BSHP
 • UNIVERSEUM

 • Manojlović Ј. Muzej za istoriju farmacije novi partner u podizanju kulturološke svesti zajednice. LAM konferencija, 17-18. maj, 2022. Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“, Cetinje. Zbornik radova III Međunarodne konferencije bibliotekara, arhivista i muzeologa, Cetinje; Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, 2023: 66-70. ISBN 978-86-7079-238-8
 • Manojlović Ј.UapotecikodugarskogkraljaSvetogStefana – rekonstrukcijajedneapoteke. XII kongres istoricara medicine "800 godina srpske medicine", 14-18 septembar, 2021, Beograd.
 • Manojlović J, Šukljević S. Farmacija Braničevskog okruga od antike do savremenog doba. Požarevac: Apoteka Požarevac; 2017.
 • Milošević Georgiev A, Krajnović D, Manojlović J, Ignjatović S, Majkić Singh N. Seventy Years of Biochemical Subjects’ Development in Pharmacy Curricula: Experience from Serbia (Sedamdeset godina razvoja biohemijskih predmeta u kurikulumu farmacije: Iskustvo iz Srbije). J Med Biochem. 2016; 35 (1) 69–79.
 • Manojlović J, Šukljević S, Milošević Georgiev A, Krajnović D. A pharmacy as a city's symbol. Proceeddings of the 42nd International Congress for the History of Pharmacy. September 2015: Istanbul, Turkey; 2016:430-434.
 • Manojlović J, Šukljević S, Krajnović D, Arsić J, Milošević Georgiev A. Medico-pharmaceutical duality in ancient Serbia. Proceeddings of the 42nd International Congress for the History of Pharmacy. September 2015: Istanbul, Turkey; 2016:512-516
 • Manojlovic J, Krajnovic D, Arsic J. Rodonačelnik apotekarstva porodice Dusmanic. Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, 6, Zajecar, 2015:97-100.
 • Manojlović J. Muzej za istoriju farmacije u sastavu Farmaceutskog fakulteta, najmlađi muzej u srbiji. XI kongres istoricara medicine "800 godina srpske medicine", 16-19 septembar, 2020, Beograd.Zbornik radova jedanaеstog naučnog skupa 800 godina srpske medicine, Beograd; Srpsko lekarsko drustvo, treći beogradski zbornik, 2023: 305-310. Isbn 978-86-6061-148-4
 • Маnojlovic Ј, Кrajnovic D, Аrsic Ј. Prikaz vojnih i civilnih farmakopeja iz bibliotecke zbirke Muzeja za istoriju farmacije u Beogradu. Zbornik radova sedmog naucnog skupa 800 godina srpske medicine, Beograd; Srpsko lekarsko drustvo, cetvrti sokolski zbornik 2017: 521-525.Isbn 978-86-6061-078-4

Save

Save