Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku). Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupni. Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte (172014, 172033) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Ustanove u zemlji i inostranstvu sa kojima Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju:Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu, Nacionalni institut za hemiju, Ljubljana, Institut za nuklearna istraživanja Vinča.