Dodatne informacije i novosti

Katedra poseduje manju muzejsku zbirku aparata i instrumenata, koji su se nekada koristili u praktičnoj nastavi i naučnoistraživačkom radu. Autorka ove vredne i zanimljive postavke je dr Mirjana Medenica, dugogodišnji šef Katedre

Nastavnici/saradnici Katedre za fizičku hemiju i instrumentalne metode proaktivno učestvuju u radu Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, obavljajući svoje poslove profesionalno i posvećeno, i nezaboravljajući sve one, koji su pre nas, svojim radom doprineli današnjem ugledu Farmaceutskog fakulteta.

"Otvorili smo vrata" i predstavili naš Fakultet i Katedru 2019. godine, obeležavajući veoma značajni jubilej Farmaceutskog fakulteta - 80 godina studija farmacije u Srbiji

I proslavljali...

Obeležili smo i veoma značajni jubilej – 60 godina Farmaceutskog fakulteta (2006), a monografija: 60 godina Farmaceutskog fakulteta u Beogradu 1945–2005, čiji su urednici naši profesori Mirjana Medenica i Darko Ivanović, izdata u susret ovom jubileju, predstavlja i veoma značajan doprinos razvoju kulture u Srbiji. U monografiji, zabeležena su imena svih onih koji su svoj profesionalni rad proveli na Farmaceutskom fakultetu i opisana bogata istorija fakulteta – kako je nastao i napredovao, s veoma važnom porukom za naredne generacije: „Budite svesni i ponosni. Čuvajte i nastavite” (M. Medenica i D. Ivanović).

Nastavnice Katedre: Vesna Kuntić, Mara Aleksić, Slavica Blagojević i Aleksandra Janošević Ležaić, pripremile su prvo izdanje Kataloga opreme Farmaceutskog fakulteta, 2013. godine. Sa detaljnim opisom instrumenata s kojima raspolaže Fakultet, ovaj Katalog je više od popisa opreme/instrumenata i predstavlja ličnu kartu našeg Fakulteta - naš potencijal u obrazovanju, nauci i saradnji sa privredom.