Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku) i međunarodne projekte (bilateralni projekat sa Slovenijom, 451-03-01963/2017-09/35, rukovodilac dr Vladimir Dobričić, vanr. prof.,2018.-2020. godine. Istraživač na projektu − mag. farm. Jelena Rupar, asistent). 

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačkih grupa su dostupne:

 • Kvantitativni odnos strukture i dejstva, sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih jedinjenja (rukovodilac dr Katarina Nikolić vanr. prof.); Član tima prof. dr Mara Aleksić)
 • Dizajniranje, sinteza, ispitivanje fizičko-hemijskih i biofarmaceutskih osobina farmakološki aktivnih jedinjenja (istraživačka grupa prof. dr Vladimira Dobričića); Član tima mag. farm. Jelena Rupar, asistent
 • Sinteza i karakterizacija polimernih materijala i kompozita na bazi heteropoli jedinjenja sa ciljem njihove primene u elektrokonverziji, farmaciji i reakcijama od značaja za zaštitu životne sredine (istraživačka grupa vanr. prof. dr Aleksandre Janošević Ležaić)
 • Prirodni kozmetički nano-serum sa uljem semena maline srpskog porekla za antioksidativni tretman fotostarenja kože, (rukovodilac. prof. dr Snežana Savić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet; dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije za period 2020/2021); Član tima vanredni prof. dr Aleksandra Janošević Ležaić.

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte (172015, 172033, 172041, 172043) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u Projekat naučnih istraživanja u oblasti prirodnih nauka u okviru programa IDEJE u okviru projekata:

 • Utilization of interplay between inflammation and cancer in the development of compounds with anticancer activity (rukovodilac dr Vladimir Dobričić, vanr. prof., nosilac projekta Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, šifra projekta 7739840), Fond za nauku Republike Srbije (od 2022.); Saradnici na projektu: prof. dr Mara Aleksić i mag. farm. Jelena Rupar, asistent
 • Advanced Conducting Polymer-Based Materials for Electrochemical Energy Conversion and Storage, Sensors and Environmental Protection(AdConPolyMat) (Rukovodilac prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović, nosilac projekta Univerzitet u Beogradu -Fakultet za fizičku hemiju, šifra projekta: 7750219). Fond za nauku Republike Srbije (od 2022.); Saradnik na projektu: vanredni prof. dr Aleksandra Janošević Ležaić)

 Ustanove u zemlji i inostranstvu sa kojima Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju:

 • Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Studentski trg 12, Beograd
 • Institut za opštu i fizičku hemiju, Studentski trg 12/V, Beograd
 • Univerzitet u Beogradu – Tehnološko – metalurški fakultet, Karnegijeva 4, Beograd
 • Univerzitet u Beogradu – Inovacioni centar Tehnološko – metalurškog fakulteta, Karnegijeva 4, Beograd
 • Univerzitet u Beogradu – Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd
 • Univerzitet u Beogradu - Institut za multidisciplinarna istraživanja, Kneza Višeslava 1, Beograd
 • Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences, Heyrovského nám.1888, 162 00 Praha 6-Břevnov, Czech Republic
 • ETH-Zurich, Institute for Polymers, HCI G 522, Vladimir-Prelog-Weg 5, CH-8093 Zürich, Switzerland
 • Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Faculty of Natural SciencesPlatz der Deutschen Einheit 1, 03046, Cottbus, Germany
 • Institut Jožef Stefan, Advanced Materials Department, Jamova Cesta 39, 1000 Ljubljana,Slovenija
 • Univerzitet u Skoplju – Tehnološko – metalurški fakultet, Ruger Boskovic 16, 1000 Skoplje, Republika Severna Makedonija