Novosti i zanimljivosti

Nastavnici i saradnici Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju i Sekcija za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, pripremili su Smernice za farmaceute dostupnih na sajtu Fakulteta.

Uvod

Smernice 

Škola Kliničke farmacije

Članovi Katedre učestvuju u organizovanju i sprovođenju kontinuiranih edukacija pod nazivom Škola Kliničke farmacije (ŠKF). Svaka ŠKF akreditovana je od strane Zdravstvenog Saveta Srbije i traje tri dana. Pored učesnika iz Srbije, edukacijama prisustvuju kolege iz regiona (Hrvatske, Slovenije, Crne Gore).

Prva ŠKF: Specifičnosti terapije u starijoj populaciji pacijenata (2019.)

Druga ŠKF: Žensko i muško zdravlje (2020.)

Treća ŠKF: Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji bola (2021.)

Četvrta ŠKF: Farmakoterapijski pristup mentalnim poremećajima (2022.)

Peta ŠKF: Samomedikacija – uloga i odgovornost farmaceuta (2023.)