Nastava

Nastava na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju obuhvata:

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi

ESPB

Studijski program

Ф4О1

Farmakokinetika

VII

NS

O

45+45

6

MF

Ф4И7

Odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike

VIII

SA

IB

30+15

4

MF

Ф5О1

Klinička farmacija

IX

SA

O

45+60

6

MF

Б4О1

Farmakokinetika

VII

NS

O

45+45

6

MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.