Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku) i u međunarodni projekat, COST akciju (CA COST Action CA16205).

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupni.

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte (175023) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju sarađuje, već duži niz godina, sa sledećim ustanovama s obzirom na komplementarnu naučno-istraživačku i stručnu orijentaciju:

 • Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet
 • Katedra za biofarmaciju i farmakokinetiku, Univerzitet u Ljubljani - Farmaceutski fakultet, Slovenija
 • Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
 • Klinika za nefrologiju, Klinički centar Srbije
 • Klinika za endokrinologiju, Klinički centar Srbije
 • Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije
 • Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd
 • Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Agencija za lekove i medicinska sredstva, Beograd
 • Kliničko bolnički centar „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“
 • Kliničko bolnički centar Bežanijska kosa.