Opšte informacije

Šef katedre: Redovni profesor dr sc. Biljana Antonijević

U okviru Katedre za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“ izvodi se nastava na integrisanim akademskim studijama Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija, na svim vidovima poslediplomskih studija, doktorskim i specijalističkim akademskim studijama, kao i na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva. Na Katedri se izvodi nastava iz tri obavezna predmeta i jedanaest izbornih predmeta na oba studijska programa integrisanih akademskih  studija. Studenti stiču znanja i veštine iz svih oblasti toksikologije od značaja za budući rad zdravstvenih radnika, magistra farmacije i magistra farmacije-medicinskih biohemičara.

Katedra je matična za užu naučnu oblast Toksikologija.

Nastavnici i saradnici Katedre su angažovani kao rukovodioci, koordinatori ili učesnici u više nacionalnih i međunarodnih projekata. Oblast naučnoistraživačkog rada Katedre su proučavanja toksikologije metala, POPs jedinjenja, pesticida, psihoaktivnih sustanci koja se zloupotrebljavaju, endokrinih ometača, toksikologijesmeša, mehanizama toksičnosti (posebno, slobodnih hemijskih radikala), profilakse i terapije trovanja, humanog biomonitoringa, in silico metoda u toksikologiji, kao i procena rizika od izloženosti različitim toksičnim supstancama.

Kroz ekspertski rad, nastavnici Katedre su uključeni u rad Ministarstva zdravlja, Agencije za lekove i medicinska sredstva, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva nadležnog za poljoprivredu i , Svetske zdravstvene organizacije, Program zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija i više drugih ustanova i tela od međunarodnog i javnog značaja. U okviru stručnog rada, nastavnici Katedre učestvuju u izradi toksikoloških mišljenja za potrebe registracije lekova, kozmetičkih proizvoda, sredstava za zaštitu bilja, biocidnih proizvoda, hemikalija, predmeta opšte upotrebe, itd.

Nastavnici i saradnici Katedre pružaju značajnu podršku studentima u izradi studentskih naučno-istraživačkih radova i u mentorstvu završnih, naročito eksperimentalnih radova. Takođe, nastavnici i saradnici su aktivni u pružanju podrške studentima i studentskim organizacijama Fakulteta u realizaciji brojnih vannastavnih studentskih aktivnosti poput kongresa, simpozijuma, radionica, predavanja, međunarodne saradnje, promocije fakulteta i sl.