Opšte informacije

Šef katedre: prof. dr Nataša Pejić

Članovi Katedre za fizičku hemiju i instrumentalne metode

Sleva nadesno: Olgica Čemerikić, Danijela Crnobrnja, Svetlana Mićić, Slavica Blagojević, Jelena Rupar, Nataša Pejić, Mara Aleksić, Leposava Pavun, Aleksandra Janošević Ležaić i Vesna Stojković

 

Na Katedri za fizičku hemiju i instrumentalne metode izvodi se teorijska i praktična nastava dva obavezna i dva izborna predmeta u okviru integrisanih akademskih studija oba studijska programa. Katedra učestvuje i u realizaciji doktorskih akademskih studija, modula: Analitika lekova, Bromatologija, Farmakognozija i Farmaceutska tehnologija, kao i specijalističkih studija za potrebe zdravstva na studijskim programima: Ispitivanje i kontrola lekova, Sanitarna hemija i Toksikološka hemija.

Nastavnici i saradnici Katedre bave se nastavnim, naučnoistraživačkim i stručnim radom. Proučavanje i razumevanje fizičko-hemijskih fenomena i pojava, kao i načina izvođenja različitih instrumentalnih metoda i njihovog potencijala, u funkciji su naučnih disciplina koje će studenti izučavati na višim godinama studija, u okviru stručnih predmeta. U samostalnom laboratorijskom radu, studenti se upoznaju sa brojnim instrumentalnim metodama/tehnikama i njihovom primenom za različita određivanja, a koje će koristiti u okviru stručnih predmeta i praksi.

Naučnoistraživački rad obuhvata široku i raznovrsnu naučnu problematiku iz oblasti fizičke hemije, hemije, koloidne hemije i farmacije, a ostvaruje se kroz više nacionalnih i međunarodnih projekata.Nastavnici Katedre ostvarili su uspešnu saradnju sa drugim fakultetima i naučnoistraživačkim institutima u zemlji i inostranstvu.