Prestanak statusa studenta

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA KOJI SU UPISALI OSNOVNE STUDIJE DO STUPANJA

NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („SL. GLASNIK RS“, BR. 76/2005, 100/2007 – AUTENTIČNO TUMAČENJE, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – AUTENTIČNO TUMAČENJE I 68/2015)

 

 

Po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, studenti upisani na osnovne studije, do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, mogu da završe ove studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija najkasnije do kraja školske 2018/2019. godine, odnosno najkasnije do 30. septembra 2019. godine.

 

ODSEK ZA NASTAVU I                                                                                            15.11.2016.

STUDENTSKA PITANJA