Marija Radisavljević

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za pravne i opšte poslove
Radno mesto: stručnotehnički saradnik
Telefon: +381 11 3951-392
Email: marija.radisavljevic@pharmacy.bg.ac.rs