Jasmina Radišić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za farmakognoziju
Radno mesto: Manipulativni radnik
Telefon: +381 11 3951-324
Email: