Indira Mijatović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za medicinsku biohemiju
Radno mesto: Manipulativni radnik
Telefon: +381 11 3951-267
Email: