Goran Fodulović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za botaniku
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-309
Email: