Goran Bijanić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za analitičku hemiju
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-110; +381 11 3951-254+381 11 3951-255
Email: goranb@pharmacy.bg.ac.rs

 

Goran Bijanić rođen je u Beogradu 31.12.1967. Završio je Prvu Zemunsku gimnaziju u Beogradu. Zaposlen je na Katedri za analitičku hemiju od 1996 godine. Završio je obuku Prve pomoći u organizaciji Crvenog krsta Beograda 2016. godine, kao i mnoge interne obuke o rukovanju otpadom, protivpožarnoj zaštiti, DMS... Član je brojnih popisnih komisija na Farmaceutskom fakultetu. Član je Saveta Farmaceutskog fakulteta od novembra 2018. godine kao predstavik nenastavnog osoblja.