Goran Bijanić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za analitičku hemiju
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-110; +381 11 3951-254+381 11 3951-255
Email: