Danijela Karadinović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-357; +381 11 3951-289
Email: