Danijela Filipović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: ​Katedra za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović"
Radno mesto: Manipulativni radnik
Telefon: +381 11 3951-231
Email: