Biljana Radosavljević

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za nastavu i studentska pitanja
Radno mesto: Referent za osnovne studije
Telefon: +381 11 3951-204
Email: bilja@pharmacy.bg.ac.rs