Slobodanka Marković

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za održavanje objekta
Radno mesto: Spremačica
Telefon: +381 11 3951-338
Email: slobodanka.markovic@pharmacy.bg.ac.rs