Jelena Bogdanović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za pravne i opšte poslove

Radno mesto: spremačica

Telefon: +381 11 3951-392

e-mail: jelena.bogdanovic@pharmacy.bg.ac.rs