Tamara Kojić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za materijalne i finansijske i opšte poslove
Radno mesto: Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – likvidatura i devizno poslovanje
Telefon: +381 11 3951-205
Email: tamara.kojic@pharmacy.bg.ac.rs