Jovana Milenković

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za pravne i opste poslove
Radno mesto: Rukovodilac Odseka za pravne i opste poslove
Telefon: +381 11 3951-245
Email: jovana.milenkovic@pharmacy.bg.ac.rs