Sanja Rodić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za analitiku lekova

Radno mesto: spremačica

Telefon: +381 11 3951 329

e-mail: srodic@pharmacy.bg.ac.rs