Katarina Bojović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za botaniku

Radno mesto: spremačica

Telefon: +381 11 3951 307

e-mail: katarina.bojovic@pharmacy.bg.ac.rs