Mladena Ašanin

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za mikrobiologiju i imunologiju

Radno mesto: spremačica

Telefon: +381 11 3951 230

e-mail: mladena.asanin@pharmacy.bg.ac.rs