Vinka Bjelić-Đorđević

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za materijalne i finansijske poslove

Radno mesto: viši stručnotehnički saradnik

Telefon: +381 11 3951 229

e-mail: bjelic.vinka@pharmacy.bg.ac.rs