Jovica Dimić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za održavanje objekta

Radno mesto: pomoćnik rukovodioca odseka

Telefon: +381 11 3951 394

e-mail: jovica.dimic@pharmacy.bg.ac.rs