Mirjana Sinanović


Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za pravne i opšte poslove
Radno mesto: stručnotehnički saradnik
Telefon: +381 11 3951-392
Email:  mirjana.sinanovic@pharmacy.bg.ac.rs