Dejan Mitrović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za farmakologiju
Radno mesto: Radnik na poslovima brige o oglednim životinjama
Telefon: 
Email: