Olgica Čemerkić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode
Radno mesto: Manipulativni radnik
Telefon: +381 11 3951-302
Email:

Save