Danijela Zrilić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za Farmakologiju
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-276
Email: danijelav@pharmacy.bg.ac.rs