Jadranka Ivezić

Organizaciona jedinica: Odsek za materijalne i finansijske poslove
Radno mesto: Glavni knjigovođa - kontista
Telefon: +381 11 3951-202
Email: