Zorica Božić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Radno mesto: Manipulativni radnik
Telefon: +381 11 3951-357; +381 11 3951-365
Email: