Svetlana Vujičić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za nastavu i studentska pitanja
Radno mesto: referent za osnovne studije
Telefon: +381 11 3951-204
Email: beba@pharmacy.bg.ac.rs