Snježana Veselinović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za organsku hemiju
Radno mesto: Manipulativni radnik
Telefon: +381 11 3951-235
Email: