Snežana Plazinić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za organsku hemiju
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-235
Email: